Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovensko a tretí 5RP rozvoja národného hospodárstva ČSR

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 1
Jozef Kosír
Detaily:
Rok, strany: 1960, 3 - 7
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Kosír, J. 1960. Slovensko a tretí 5RP rozvoja národného hospodárstva ČSR. In Geografický časopis, vol. 12, no.1, pp. 3-7. 0016-7193.

APA:
Kosír, J. (1960). Slovensko a tretí 5RP rozvoja národného hospodárstva ČSR. Geografický časopis, 12(1), 3-7. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences