Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výsledky speleologického výskumu Drienovskej (Somody) jaskyne v Slovenskom krase

In: Geografický časopis, vol. 8, no. 1
Ján Seneš
Detaily:
Rok, strany: 1956, 16 - 28
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Seneš, J. 1956. Výsledky speleologického výskumu Drienovskej (Somody) jaskyne v Slovenskom krase. In Geografický časopis, vol. 8, no.1, pp. 16-28. 0016-7193.

APA:
Seneš, J. (1956). Výsledky speleologického výskumu Drienovskej (Somody) jaskyne v Slovenskom krase. Geografický časopis, 8(1), 16-28. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences