Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výmoľová erózia v povodí Hornádu

In: Geografický časopis, vol. 8, no. 1
Štefan Bučko
Detaily:
Rok, strany: 1956, 3 - 15
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Bučko, Š. 1956. Výmoľová erózia v povodí Hornádu. In Geografický časopis, vol. 8, no.1, pp. 3-15. 0016-7193.

APA:
Bučko, Š. (1956). Výmoľová erózia v povodí Hornádu. Geografický časopis, 8(1), 3-15. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences