Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výsledky speleologického a geomorfologického výskumu Hačavskej jaskyne v Slovenskom krase

In: Geografický časopis, vol. 9, no. 1
Ján Seneš
Detaily:
Rok, strany: 1957, 27 - 39
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Seneš, J. 1957. Výsledky speleologického a geomorfologického výskumu Hačavskej jaskyne v Slovenskom krase. In Geografický časopis, vol. 9, no.1, pp. 27-39. 0016-7193.

APA:
Seneš, J. (1957). Výsledky speleologického a geomorfologického výskumu Hačavskej jaskyne v Slovenskom krase. Geografický časopis, 9(1), 27-39. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences