Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Metóda určovania stupňa zmytosti pôd

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 3
Andrej Janáč
Detaily:
Rok, strany: 1958, 205 - 222
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Janáč, A. 1958. Metóda určovania stupňa zmytosti pôd. In Geografický časopis, vol. 10, no.3, pp. 205-222. 0016-7193.

APA:
Janáč, A. (1958). Metóda určovania stupňa zmytosti pôd. Geografický časopis, 10(3), 205-222. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences