Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pohyb obyvateľstva za zamestnaním na Žitnom ostrove a jeho problémy

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 3
Anton Šima
Detaily:
Rok, strany: 1958, 161 - 204
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Šima, A. 1958. Pohyb obyvateľstva za zamestnaním na Žitnom ostrove a jeho problémy. In Geografický časopis, vol. 10, no.3, pp. 161-204. 0016-7193.

APA:
Šima, A. (1958). Pohyb obyvateľstva za zamestnaním na Žitnom ostrove a jeho problémy. Geografický časopis, 10(3), 161-204. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences