Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Fenologická charakteristika Podunajskej nížiny

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 2
Margita Kurpelová
Detaily:
Rok, strany: 1958, 81 - 113
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Kurpelová, M. 1958. Fenologická charakteristika Podunajskej nížiny. In Geografický časopis, vol. 10, no.2, pp. 81-113. 0016-7193.

APA:
Kurpelová, M. (1958). Fenologická charakteristika Podunajskej nížiny. Geografický časopis, 10(2), 81-113. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences