Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Samuel Mikovíni (1700 – 1750) – prvý moderný kartograf Slovenska

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 1
Ján Purgina
Detaily:
Rok, strany: 1958, 49 - 59
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Purgina, J. 1958. Samuel Mikovíni (1700 – 1750) – prvý moderný kartograf Slovenska. In Geografický časopis, vol. 10, no.1, pp. 49-59. 0016-7193.

APA:
Purgina, J. (1958). Samuel Mikovíni (1700 – 1750) – prvý moderný kartograf Slovenska. Geografický časopis, 10(1), 49-59. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences