Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nálezy eologlyptolitov na Slovensku

In: Geografický časopis, vol. 10, no. 1
Michal Lukniš
Detaily:
Rok, strany: 1958, 3 - 26
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Lukniš, M. 1958. Nálezy eologlyptolitov na Slovensku. In Geografický časopis, vol. 10, no.1, pp. 3-26. 0016-7193.

APA:
Lukniš, M. (1958). Nálezy eologlyptolitov na Slovensku. Geografický časopis, 10(1), 3-26. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences