Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O niektorých geologických javoch na pobreží Adriatického mora

In: Geografický časopis, vol. 11, no. 2
Ľudovít Ivan
Detaily:
Rok, strany: 1959, 93 - 110
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Ivan, Ľ. 1959. O niektorých geologických javoch na pobreží Adriatického mora. In Geografický časopis, vol. 11, no.2, pp. 93-110. 0016-7193.

APA:
Ivan, Ľ. (1959). O niektorých geologických javoch na pobreží Adriatického mora. Geografický časopis, 11(2), 93-110. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences