Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vývoj treťohorných vulkanických parovní v Maďarsku

In: Geografický časopis, vol. 11, no. 2
Sándor Láng
Detaily:
Rok, strany: 1959, 81 - 92
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Láng , S. 1959. Vývoj treťohorných vulkanických parovní v Maďarsku. In Geografický časopis, vol. 11, no.2, pp. 81-92. 0016-7193.

APA:
Láng , S. (1959). Vývoj treťohorných vulkanických parovní v Maďarsku. Geografický časopis, 11(2), 81-92. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences