Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Snehové pomery Vysokých Tatier

In: Geografický časopis, vol. 11, no. 1
Mikuláš Konček - Vojtech Briedoň
Detaily:
Rok, strany: 1959, 3 - 42
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Konček, M., Briedoň, V. 1959. Snehové pomery Vysokých Tatier. In Geografický časopis, vol. 11, no.1, pp. 3-42. 0016-7193.

APA:
Konček, M., Briedoň, V. (1959). Snehové pomery Vysokých Tatier. Geografický časopis, 11(1), 3-42. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences