Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JOHN CORBETT – TING HUANG (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 1
Anna Fosse
Detaily:
Rok, strany: 2022, 100 - 101
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Fosse, A. 2022. JOHN CORBETT – TING HUANG (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry. In World Literature Studies, vol. 14, no.1, pp. 100-101. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.8

APA:
Fosse, A. (2022). JOHN CORBETT – TING HUANG (eds.): The Translation and Transmission of Concrete Poetry. World Literature Studies, 14(1), 100-101. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.8
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 6. 4. 2022