Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tvorivosť a preklad

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 1
Ivana Hostová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 2 - 2
Jazyk: eng
Typ článku: editoriál / editorial / editorial
Typ dokumentu: pdf / pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I. 2022. Tvorivosť a preklad. In World Literature Studies, vol. 14, no.1, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Hostová, I. (2022). Tvorivosť a preklad. World Literature Studies, 14(1), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i. / Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 6. 4. 2022