Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok ku geomorfológii Furkotskej, Suchej a Važeckej doliny v západnej časti Vysokých Tatier

In: Geografický časopis, vol. 13, no. 4
Michal Zaťko
Detaily:
Rok, strany: 1961, 271 - 295
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
In this article the author studies the glacial forms of the Furkotská, Suchá and Važecká valleys in the western portion of the High Tatras, on the Southern side. His attention is chiefly directed to the disintegration of the moraines of the last Würm glaciation. He also brings recent facts about the spreading of these moraines to the Southern slopes of the above-mentioned plains. Finally he summarises new information about erosive glacial forms and periglacial phenomena.
Ako citovať:
ISO 690:
Zaťko, M. 1961. Príspevok ku geomorfológii Furkotskej, Suchej a Važeckej doliny v západnej časti Vysokých Tatier. In Geografický časopis, vol. 13, no.4, pp. 271-295. 0016-7193.

APA:
Zaťko, M. (1961). Príspevok ku geomorfológii Furkotskej, Suchej a Važeckej doliny v západnej časti Vysokých Tatier. Geografický časopis, 13(4), 271-295. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences