Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Súvislosť geomorfológie a pôdnych pomerov územia medzi Novými Zámkami a Komárnom

In: Geografický časopis, vol. 14, no. 2
Zoltán Bedrna
Detaily:
Rok, strany: 1962, 118 - 131
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
In the investigation of the relation of geomorphology and soil conditions in the territory between Nové Zámky and Komárno (the Danubian Basin) there was found a regular connection. For individual geomorphological wholes there were analysed regularly repeated soil-geomorphological layers and separate complexes of soils.
Ako citovať:
ISO 690:
Bedrna, Z. 1962. Súvislosť geomorfológie a pôdnych pomerov územia medzi Novými Zámkami a Komárnom. In Geografický časopis, vol. 14, no.2, pp. 118-131. 0016-7193.

APA:
Bedrna, Z. (1962). Súvislosť geomorfológie a pôdnych pomerov územia medzi Novými Zámkami a Komárnom. Geografický časopis, 14(2), 118-131. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences