Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Národ bez priestoru? K legende o nedostatočnom životnom priestore pre nemecký národ

In: Geografický časopis, vol. 15, no. 2
Helmut Harke
Detaily:
Rok, strany: 1963, 85 - 101
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Harke, H. 1963. Národ bez priestoru? K legende o nedostatočnom životnom priestore pre nemecký národ. In Geografický časopis, vol. 15, no.2, pp. 85-101. 0016-7193.

APA:
Harke, H. (1963). Národ bez priestoru? K legende o nedostatočnom životnom priestore pre nemecký národ. Geografický časopis, 15(2), 85-101. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences