Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Niekoľko ekonomickogeografických činiteľov pri pestovaní a spracúvaní cukrovej repy v rajóne Trnavského cukrovaru

In: Geografický časopis, vol. 15, no. 1
Jozefa Tarábková
Detaily:
Rok, strany: 1963, 38 - 56
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Tarábková, J. 1963. Niekoľko ekonomickogeografických činiteľov pri pestovaní a spracúvaní cukrovej repy v rajóne Trnavského cukrovaru. In Geografický časopis, vol. 15, no.1, pp. 38-56. 0016-7193.

APA:
Tarábková, J. (1963). Niekoľko ekonomickogeografických činiteľov pri pestovaní a spracúvaní cukrovej repy v rajóne Trnavského cukrovaru. Geografický časopis, 15(1), 38-56. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences