Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Soil map of Slovakia

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 2
Juraj Hraško
Detaily:
Rok, strany: 1964, 185 - 194
Jazyk: eng
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Hraško, J. 1964. Soil map of Slovakia. In Geografický časopis, vol. 16, no.2, pp. 185-194. 0016-7193.

APA:
Hraško, J. (1964). Soil map of Slovakia. Geografický časopis, 16(2), 185-194. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences