Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sketch of climatic conditions in Slovakia

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 2
Mikuláš Konček
Detaily:
Rok, strany: 1964, 160 - 184
Jazyk: eng
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Konček, M. 1964. Sketch of climatic conditions in Slovakia. In Geografický časopis, vol. 16, no.2, pp. 160-184. 0016-7193.

APA:
Konček, M. (1964). Sketch of climatic conditions in Slovakia. Geografický časopis, 16(2), 160-184. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences