Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Intermountain basins — a characteristic element in the relief of Slovakia

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 2
Emil Mazúr
Detaily:
Rok, strany: 1964, 105 - 126
Jazyk: eng
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúr, E. 1964. Intermountain basins — a characteristic element in the relief of Slovakia. In Geografický časopis, vol. 16, no.2, pp. 105-126. 0016-7193.

APA:
Mazúr, E. (1964). Intermountain basins — a characteristic element in the relief of Slovakia. Geografický časopis, 16(2), 105-126. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences