Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dva druhy výškovej pásmovitosti pôd v strednej Európe so zvláštnym zretelom na územie Slovenska

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 1
Ľudovít Mičian - Zoltán Bedrna
Detaily:
Rok, strany: 1964, 40 - 51
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
This study deals with the vertical zonality of soils in Central Europe with special reference to Slovakia. On the basis of factual material two kinds of vertical zonality are substantiated; in the lowlands there is the so-called untrue and in the highlands the so-called true vertical zonality of soils.
Ako citovať:
ISO 690:
Mičian, Ľ., Bedrna, Z. 1964. Dva druhy výškovej pásmovitosti pôd v strednej Európe so zvláštnym zretelom na územie Slovenska. In Geografický časopis, vol. 16, no.1, pp. 40-51. 0016-7193.

APA:
Mičian, Ľ., Bedrna, Z. (1964). Dva druhy výškovej pásmovitosti pôd v strednej Európe so zvláštnym zretelom na územie Slovenska. Geografický časopis, 16(1), 40-51. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences