Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k niektorým kvartérnym formám a útvarom južnej časti Turčianskej kotliny

In: Geografický časopis, vol. 16, no. 1
Emil Mazúr - Juraj Činčura
Detaily:
Rok, strany: 1964, 32 - 39
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The article deals with the development of periglacial alluvial cones in the Southern part of the basin of the Turiec in central Slovakia. On the basis of a non-uniform development of alluvial cones and their discordance the authors assume the existence of young intraquaternary movements in the Turiec basin. In the conclusion the authors deal with the description of frost wedges in the gravel accumulations of the Southern part of the Turiec basin.
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúr, E., Činčura, J. 1964. Príspevok k niektorým kvartérnym formám a útvarom južnej časti Turčianskej kotliny. In Geografický časopis, vol. 16, no.1, pp. 32-39. 0016-7193.

APA:
Mazúr, E., Činčura, J. (1964). Príspevok k niektorým kvartérnym formám a útvarom južnej časti Turčianskej kotliny. Geografický časopis, 16(1), 32-39. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences