Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vývoj a problémy kartografického znázorňovania terénu

In: Geografický časopis, vol. 19, no. 1
Ján Pravda
Detaily:
Rok, strany: 1967, 48 - 64
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Pravda, J. 1967. Vývoj a problémy kartografického znázorňovania terénu. In Geografický časopis, vol. 19, no.1, pp. 48-64. 0016-7193.

APA:
Pravda, J. (1967). Vývoj a problémy kartografického znázorňovania terénu. Geografický časopis, 19(1), 48-64. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences