Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rajonizácia podzemných vôd Východoslovenskej nížiny

In: Geografický časopis, vol. 19, no. 1
Pavol Repka
Detaily:
Rok, strany: 1967, 31 - 47
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The East – Slovakian Lowland forms a basic toxonomical unit — a region by its macrorelief and by its annual type as to refilling supplies of ground water. Artesian basins of ground water having been laid out according to structural- geological units and shallow basins o£ ground water having been laid out according to geologico-geomorphological units are distinguished.
Ako citovať:
ISO 690:
Repka, P. 1967. Rajonizácia podzemných vôd Východoslovenskej nížiny. In Geografický časopis, vol. 19, no.1, pp. 31-47. 0016-7193.

APA:
Repka, P. (1967). Rajonizácia podzemných vôd Východoslovenskej nížiny. Geografický časopis, 19(1), 31-47. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences