Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zmeny vo vývoji a rozmiestnení priemyslu v okrese Galanta

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 4
Ján Sabaka
Detaily:
Rok, strany: 1968, 360 - 373
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Sabaka, J. 1968. Zmeny vo vývoji a rozmiestnení priemyslu v okrese Galanta. In Geografický časopis, vol. 20, no.4, pp. 360-373. 0016-7193.

APA:
Sabaka, J. (1968). Zmeny vo vývoji a rozmiestnení priemyslu v okrese Galanta. Geografický časopis, 20(4), 360-373. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences