Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Niekoľko poznámok ku kvartérno-geomorfologickému vývoju strednej časti Lipt. kotliny pod Nízkymi Tatrami

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 4
Arnold Škvarček
Detaily:
Rok, strany: 1968, 354 - 359
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Škvarček, A. 1968. Niekoľko poznámok ku kvartérno-geomorfologickému vývoju strednej časti Lipt. kotliny pod Nízkymi Tatrami. In Geografický časopis, vol. 20, no.4, pp. 354-359. 0016-7193.

APA:
Škvarček, A. (1968). Niekoľko poznámok ku kvartérno-geomorfologickému vývoju strednej časti Lipt. kotliny pod Nízkymi Tatrami. Geografický časopis, 20(4), 354-359. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences