Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfologický výskum krasových ostrovov v Liptovskej kotline

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 4
Anton Droppa
Detaily:
Rok, strany: 1968, 328 - 342
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Droppa, A. 1968. Geomorfologický výskum krasových ostrovov v Liptovskej kotline. In Geografický časopis, vol. 20, no.4, pp. 328-342. 0016-7193.

APA:
Droppa, A. (1968). Geomorfologický výskum krasových ostrovov v Liptovskej kotline. Geografický časopis, 20(4), 328-342. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences