Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Prehľad názorov na vývoj krasových území a ich odraz vo výskume krasu Slovenska

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 2
Jozef Jakál
Detaily:
Rok, strany: 1968, 163 - 177
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Jakál, J. 1968. Prehľad názorov na vývoj krasových území a ich odraz vo výskume krasu Slovenska. In Geografický časopis, vol. 20, no.2, pp. 163-177. 0016-7193.

APA:
Jakál, J. (1968). Prehľad názorov na vývoj krasových území a ich odraz vo výskume krasu Slovenska. Geografický časopis, 20(2), 163-177. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences