Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Graficko-numerický spôsob určenia celoročnej sumy efektívne možného slnečného svitu

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 2
Viktor Gregor
Detaily:
Rok, strany: 1968, 151 - 162
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gregor, V. 1968. Graficko-numerický spôsob určenia celoročnej sumy efektívne možného slnečného svitu. In Geografický časopis, vol. 20, no.2, pp. 151-162. 0016-7193.

APA:
Gregor, V. (1968). Graficko-numerický spôsob určenia celoročnej sumy efektívne možného slnečného svitu. Geografický časopis, 20(2), 151-162. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences