Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rozvoj meteorológie v bývalom severnom Uhorsku – v terajšom Slovensku

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 2
Mikuláš Konček - A. Réthly
Detaily:
Rok, strany: 1968, 105 - 114
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Konček, M., Réthly, A. 1968. Rozvoj meteorológie v bývalom severnom Uhorsku – v terajšom Slovensku. In Geografický časopis, vol. 20, no.2, pp. 105-114. 0016-7193.

APA:
Konček, M., Réthly, A. (1968). Rozvoj meteorológie v bývalom severnom Uhorsku – v terajšom Slovensku. Geografický časopis, 20(2), 105-114. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences