Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zosuny a teória systémov

In: Geografický časopis, vol. 20, no. 1
Ján Urbánek
Detaily:
Rok, strany: 1968, 18 - 33
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Urbánek, J. 1968. Zosuny a teória systémov. In Geografický časopis, vol. 20, no.1, pp. 18-33. 0016-7193.

APA:
Urbánek, J. (1968). Zosuny a teória systémov. Geografický časopis, 20(1), 18-33. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences