Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K niektorým problémom súčasného pôdoznalectva

In: Geografický časopis, vol. 21, no. 3
František Obr
Detaily:
Rok, strany: 1969, 245 - 249
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Obr, F. 1969. K niektorým problémom súčasného pôdoznalectva. In Geografický časopis, vol. 21, no.3, pp. 245-249. 0016-7193.

APA:
Obr, F. (1969). K niektorým problémom súčasného pôdoznalectva. Geografický časopis, 21(3), 245-249. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences