Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k štúdiu problematiky slovenského obyvateľstva v českých krajoch

In: Geografický časopis, vol. 21, no. 3
Štefan Očovský
Detaily:
Rok, strany: 1969, 218 - 234
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Očovský, Š. 1969. Príspevok k štúdiu problematiky slovenského obyvateľstva v českých krajoch. In Geografický časopis, vol. 21, no.3, pp. 218-234. 0016-7193.

APA:
Očovský, Š. (1969). Príspevok k štúdiu problematiky slovenského obyvateľstva v českých krajoch. Geografický časopis, 21(3), 218-234. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences