Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Niektoré problémy industrializácie Pakistanu

In: Geografický časopis, vol. 21, no. 2
Cyrila Marková
Detaily:
Rok, strany: 1969, 149 - 158
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Marková, C. 1969. Niektoré problémy industrializácie Pakistanu. In Geografický časopis, vol. 21, no.2, pp. 149-158. 0016-7193.

APA:
Marková, C. (1969). Niektoré problémy industrializácie Pakistanu. Geografický časopis, 21(2), 149-158. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences