Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k metóde výskumu potencie krajiny z hľadiska cestovného ruchu

In: Geografický časopis, vol. 21, no. 1
Peter Mariot
Detaily:
Rok, strany: 1969, 57 - 72
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Mariot, P. 1969. Príspevok k metóde výskumu potencie krajiny z hľadiska cestovného ruchu. In Geografický časopis, vol. 21, no.1, pp. 57-72. 0016-7193.

APA:
Mariot, P. (1969). Príspevok k metóde výskumu potencie krajiny z hľadiska cestovného ruchu. Geografický časopis, 21(1), 57-72. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences