Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

., Fenologickogeografická regionalizácia územia Slovenska so zreteľom na dĺžkovo-horizontálne zmeny fenologických javov

In: Geografický časopis, vol. 21, no. 1
Margita Kurpelová
Detaily:
Rok, strany: 1969, 3 - 23
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The contribution deals with the problems of the highest phenologico-geographical units in the territory of Slovakia to be laid out. The basic internal regional differences in seasonal dynamics of plant development is determined here by a transitional nature of the climate from maritime to Continental. The phenologico- geographical analysis of horizontal changes of the phenological phenomena led to the laying out of three phenologico-geographical units regarding the phenological conditions prevailingly in a length-horizontal direction.
Ako citovať:
ISO 690:
Kurpelová, M. 1969. ., Fenologickogeografická regionalizácia územia Slovenska so zreteľom na dĺžkovo-horizontálne zmeny fenologických javov. In Geografický časopis, vol. 21, no.1, pp. 3-23. 0016-7193.

APA:
Kurpelová, M. (1969). ., Fenologickogeografická regionalizácia územia Slovenska so zreteľom na dĺžkovo-horizontálne zmeny fenologických javov. Geografický časopis, 21(1), 3-23. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences