Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí

In: Geografický časopis, vol. 57, no. 3
Roman Duras - Jan Hradecký - Tomáš Pánek - Radek Dušek
Detaily:
Rok, strany: 2005, 267 - 284
Kľúčové slová:
landforms of mountain areas, tectonics, slope deformations, congelifraction, shallow seismic refraction, symmetric resistivity sounding, vertical electrical sounding
O článku:
The aim of the presented study is to point out the possible use and interpretation of geophysical methods in the study of landforms of mountain areas. The main geophysical methods that can be used are represented by a group of geoelectric and seismic methods especially shallow seismic refraction, symmetric resistivity sounding and vertical electrical sounding. Results of the geophysical measurement and its geomorphological interpretation are presented on a problem-solving example of young tectonics, deep slope deformations and deep reach of Pleistocene congelifraction within the area of the Western Beskydy Mts and Hrubý Jeseník Mts (Czech Republic).
Ako citovať:
ISO 690:
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T., Dušek, R. 2005. Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. In Geografický časopis, vol. 57, no.3, pp. 267-284. 0016-7193.

APA:
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T., Dušek, R. (2005). Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. Geografický časopis, 57(3), 267-284. 0016-7193.