Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Klimatické aspekty nivelizácie reliéfu slovenských Západných Karpát v neogéne

In: Geografický časopis, vol. 22, no. 2
Juraj Činčura
Detaily:
Rok, strany: 1970, 148 - 162
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Činčura, J. 1970. Klimatické aspekty nivelizácie reliéfu slovenských Západných Karpát v neogéne. In Geografický časopis, vol. 22, no.2, pp. 148-162. 0016-7193.

APA:
Činčura, J. (1970). Klimatické aspekty nivelizácie reliéfu slovenských Západných Karpát v neogéne. Geografický časopis, 22(2), 148-162. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS