Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hydrografický región Žitného ostrova a potreba zákonnej ochrany jeho zásob podzemných vôd

In: Geografický časopis, vol. 22, no. 2
Anton Porubský
Detaily:
Rok, strany: 1970, 132 - 147
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Porubský, A. 1970. Hydrografický región Žitného ostrova a potreba zákonnej ochrany jeho zásob podzemných vôd. In Geografický časopis, vol. 22, no.2, pp. 132-147. 0016-7193.

APA:
Porubský, A. (1970). Hydrografický región Žitného ostrova a potreba zákonnej ochrany jeho zásob podzemných vôd. Geografický časopis, 22(2), 132-147. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS