Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Prehľad fyzickogeografických zložiek mikroregiónu Novej Vsi nad Žitavou

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 4
Gejza Olas
Detaily:
Rok, strany: 1971, 354 - 370
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Olas, G. 1971. Prehľad fyzickogeografických zložiek mikroregiónu Novej Vsi nad Žitavou. In Geografický časopis, vol. 23, no.4, pp. 354-370. 0016-7193.

APA:
Olas, G. (1971). Prehľad fyzickogeografických zložiek mikroregiónu Novej Vsi nad Žitavou. Geografický časopis, 23(4), 354-370. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS