Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Teoretická problematika medicínskej geografie

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 4
Alojz Krajčír
Detaily:
Rok, strany: 1971, 339 - 353
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Krajčír, A. 1971. Teoretická problematika medicínskej geografie. In Geografický časopis, vol. 23, no.4, pp. 339-353. 0016-7193.

APA:
Krajčír, A. (1971). Teoretická problematika medicínskej geografie. Geografický časopis, 23(4), 339-353. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS