Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Súčasná geomorfologická problematika na Špicbergoch

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 3
Jozef Kvitkovič
Detaily:
Rok, strany: 1971, 255 - 265
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
Ako citovať:
ISO 690:
Kvitkovič, J. 1971. Súčasná geomorfologická problematika na Špicbergoch. In Geografický časopis, vol. 23, no.3, pp. 255-265. 0016-7193.

APA:
Kvitkovič, J. (1971). Súčasná geomorfologická problematika na Špicbergoch. Geografický časopis, 23(3), 255-265. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS