Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Prehľad vegetačných pomerov Záhorskej nížiny

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 2
Pavol Plesník
Detaily:
Rok, strany: 1971, 146 - 149
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
L’article informe sur la différentiation de la végétation á Záhorská nížina (plaine) en Slovaquie ouest et sur les facteurs géographiques principals causant ce phénomène.
Ako citovať:
ISO 690:
Plesník, P. 1971. Prehľad vegetačných pomerov Záhorskej nížiny. In Geografický časopis, vol. 23, no.2, pp. 146-149. 0016-7193.

APA:
Plesník, P. (1971). Prehľad vegetačných pomerov Záhorskej nížiny. Geografický časopis, 23(2), 146-149. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS