Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geografická rajonizácia ČSSR

In: Geografický časopis, vol. 23, no. 2
Emil Mazúr
Detaily:
Rok, strany: 1971, 100 - 103
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
Výber z príspevkov, ktoré boli prednesené na V. zjazde Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici v septembri 1970
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúr, E. 1971. Geografická rajonizácia ČSSR. In Geografický časopis, vol. 23, no.2, pp. 100-103. 0016-7193.

APA:
Mazúr, E. (1971). Geografická rajonizácia ČSSR. Geografický časopis, 23(2), 100-103. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography SAS