Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Morálne naratívy v dejinách. Úvod k diskusii

In: Etnologické rozpravy, vol. 28, no. 2
Michal Uhrin Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 54 - 57
Jazyk: slo
Typ článku: diskusia / discussion
Typ dokumentu: diskusia / discussion
Ako citovať:
ISO 690:
Uhrin, M. 2021. Morálne naratívy v dejinách. Úvod k diskusii. In Etnologické rozpravy, vol. 28, no.2, pp. 54-57. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.04

APA:
Uhrin, M. (2021). Morálne naratívy v dejinách. Úvod k diskusii. Etnologické rozpravy, 28(2), 54-57. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.04
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnographic Society
Publikované: 20. 12. 2021
Verejná licencia:
a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License