Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PETER ŽIAK: Estetika naratívnych textov [Aesthetics of narrative texts]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 4
Silvia Rybárová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 156 - 158
Jazyk: slo
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Rybárová, S. 2021. PETER ŽIAK: Estetika naratívnych textov [Aesthetics of narrative texts]. In World Literature Studies, vol. 13, no.4, pp. 156-158. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.4.15

APA:
Rybárová, S. (2021). PETER ŽIAK: Estetika naratívnych textov [Aesthetics of narrative texts]. World Literature Studies, 13(4), 156-158. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.4.15
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 14. 12. 2021