Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Interdiskurzívne konštruovanie literatúry

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 4
Roman Mikuláš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 3 - 4
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Mikuláš, R. 2021. Interdiskurzívne konštruovanie literatúry. In World Literature Studies, vol. 13, no.4, pp. 3-4. 1337-9275.

APA:
Mikuláš, R. (2021). Interdiskurzívne konštruovanie literatúry. World Literature Studies, 13(4), 3-4. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 14. 12. 2021