Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

«Українська фольклористична енциклопедія» в колі міжнародних студій

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Марина Набок
Detaily:
Rok, strany: 2021, 478 - 481
Jazyk: ua
Typ článku: Recenzia / Review
Ako citovať:
ISO 690:
Набок, М. 2021. «Українська фольклористична енциклопедія» в колі міжнародних студій. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 478-481. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.20

APA:
Набок, М. (2021). «Українська фольклористична енциклопедія» в колі міжнародних студій. Slavica Slovaca, 56(3), 478-481. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.20
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.