Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slavist(ik)a v čase a priestore Akademik Predrag Piper (1950–2021)

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Miroslav Dudok
Detaily:
Rok, strany: 2021, 469 - 472
Jazyk: slo
Typ článku: Správa / Report
Ako citovať:
ISO 690:
Dudok, M. 2021. Slavist(ik)a v čase a priestore Akademik Predrag Piper (1950–2021). In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 469-472. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.17

APA:
Dudok, M. (2021). Slavist(ik)a v čase a priestore Akademik Predrag Piper (1950–2021). Slavica Slovaca, 56(3), 469-472. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.17
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.